Info Contact

Over BAR:
Deze groep oldtimerliefhebbers is spontaan ontstaan op 9/5/2018. Een eerste rondrit zette aan tot meer.

De bedoeling is dat de leden regelmatig samen komen voor een gezamenlijke (avond)rit in de wijde omgeving van Brugge. De groep is bedoeld voor wagens van minimum 25 jaar of exclusieve wagens mits goedkeuring organisatie.

Evenementen zullen langs onze Facebook groep aangekondigd worden. 


Deze groep wordt juridisch niet erkend en is louter een vriendengroep. Bijgevolg kan deze groep noch haar 'vrienden' aansprakelijk gesteld worden voor enige schade. Tijdens een samenkomst en/of rondrit zijn alle 'vrienden' burgerlijk aansprakelijk voor de door hen aangerichte schade. Alle wagens die meerijden moeten rechtmatig ingeschreven en verzekerd zijn. Uiteraard worden de rijders geacht over de nodige identiteitskaart, rijbewijs en boorddocumenten van de wagen te beschikken en ten allen tijde de wegcode te respecteren.


Hieronder vindt u de organisatoren terug. Bij vragen mag u ons gerust persoonlijk aanspreken op een meeting of rondrit!